The municipality of Suto Orizari, popular known as silence is the first municipality of Roma in the world. The municipality, which has existed for sixteen years of water heads Roma. The first of these was Nezdet Mustafa, the current minister without departmental and national coordinator for the implementation of the Decade of Roma Inclusion.


According the last census, living in silence hiljadaRoma 21. However, due to problems with generanog with personal documents, it is estimated that this figure is much higher.


Bežet Sejdi, consultant in the municipality said in a silence that lives somewhere around 35 thousand inhabitants. The population is mostly Roma, but also the living and the Albanians, Bosnians, Turks and Macedonians.


Opština Šuto Orizari, popularnija pod imenom Šutka prva je romska opština na svijetu. Opštinu, koja postoji već šesnaest godina vode načelnici Romi. Prvi od njih bio je Nezdet Mustafa, današnji ministar bez resora i nacionalni koordinator za implementaciju Dekade inkluzije Roma.

Prema podacima posljednjeg popisa stanovništva, u Šutki živi 21 hiljadaRoma. No, zbog generanog problema koji imaju sa ličnim dokumentima, procjenjuje se da je ta brojka mnogo veća.

Bežet Sejdi, savjetnik u opštini ističe da u Šutki živi negdje oko 35 hiljada stanovnika. Stanovništvo je pretežno romsko, no tu takođe žive i Albanci, Bošnjaci, Turci i Makedonci.