8ми Април ЕУ инфо центар/                                 8th of April EU Info centerОдбележување на Меѓународниот ден на Ромите - 8ми Април, во ЕУ Инфо центарот. Сумнал го промовораше документарниот филм ” Придонесот на Ромите во изградба на современото македонско општество ”. Проектот е финансиран од Европската Унија, а имплементиран од ОБСЕ и ОДИХР./Marking the International Roma Day, 8th of April, in EU Info Center. Sumnal promoted the documentary “Contribution of the Roma people for construction of the contemporary Macedonian society”. The project is funded by European Union, and implemented by OSCE Mission and ODIHR.