SPRBIAN MEDIA -VASELJANSKA TV

Gypsies take advantage of assistance intended for vulnerable Serbs

Belgrade - According to a security guard from the hotel Slavia 300 persons present, at least 250 people were Gypsies. I would not be a problem if they were obrenovački Gypsies who also lost their property, but in terms of Gypsies in Belgrade Ciganmala.Seeing that they can take advantage of the situation, the Gypsies of cardboard settlements on the territory of Belgrade daily report as endangered in Obrenovca.
If they were crooks confirmed and a security guard who asked to remain anonymous for fear of losing their jobs, in fact he recognized one of the local Gypsy who begs in Kumodraz.One of the volunteers from Slavia says that she came two gypsy and asks where are divided diapers, she asked them where they were, because the diapers for risk."Without a trace of embarrassment I replied that the Krnjače and told them to be here sharing free diapers," says Milena in disbelief. P."How can one exploit this situation is not clear," says Milena, adding that it is now clear why it yesterday demanded shampoo for lice.

On this occasion, we urge the authorities to check the Gypsies who are reported as Obrenovčani and so take advantage of help for those who are truly at risk.
The same fraud cases have been seen at the fair and at other privatilištima in Belgrade.
V. V. / Ecumenical TV

SRPSKI 

Београд – Према речима радника обезбеђења хотела Славија од 300 присутних особа, најмање 250 особа су Цигани. И то не би био проблем да су у питању обреновачки Цигани који су такође остали без имовине, већ су у питању Цигани из београдских циганмала.
Видевши да могу да искористе ситуацију, Цигани из картонских насеља са подручја Београда свакодневно се пријављују као угрожени из Обреновца.
Да су у питању преваранти потврдио је и један радник обезбеђења који је желео да остане анониман, због страха од губитка посла, наиме он је препознао једног локалног Циганина који проси по Кумодражу.
Једна од волонтерки из Славије каже да су јој дошле две Циганке и питале где се деле пелене, она их је питала одакле су, јер су пелене само за угрожене.
„Без и трунке срама ми одговара да је из Крњаче и да су им рекли да се овде деле бесплатне пелене“, наводи у неверици Милена. П.
„Како неко може да искоришћава ову ситуацију није ми јасно,“ каже Милена и додаје да јој је сада јасно зашто су јој јуче тражили шампон против вашки.

Овом приликом апелујемо на надлежне да провере Цигане који се пријављују као Обреновчани и тако искоришћавају помоћ намењену оним који су заиста угрожени.