BUVERO-ROMANI WOMAN

During the first half of the third day of the camp BUVERO, two sessions were held. The day titled MEDIA started with an introduction to journalism, which incorporates a general discussion about the importance of journalism, media and the forms of news reporting.
Ljubica Grozdanovska Dimishkovska is the trainer about basics of journalism. For more than 10 years she has been working as a journalist in several domestic and foreign media, including BBC and Transitions Online. Ljubica Grozdanovska has experience in terms of training and education, including the teaching of History of Journalism at journalism studies at the Law Faculty in Skopje.
Ромската женска меѓу-културна мрежа БУВЕРО 2015 организира тренинг за група од 12 девојки од ромската заедница во Македонија за да продуцираат аудио-визуелни материјали и да формираат мрежа за комуникација помеѓу ромските жени.
Во текот на првиот ден од кампот БУВЕРО беа одржани вкупно 5 сесии. На првата воведна сесија учесничките се запознаа меѓусебно, како и со организаторите и менторите на тренингот. Воедно учесничките ги одредија и правилата за работа за време на кампот. 
Првиот ден „Јас и мојата приказна“ беше посветен на ромски идентитет и на оваа тема со учесничките разговараше Љуан Коко, претставник на Српското министерство за човекови и малцински права, јавна администрација и локална самоуправа, со богато работно искуство од областа на новинарството и правата на националните малцинства. Тој дискутираше за идентитетот како сила за обликување на заедницата, за предрасудите и за значењето на ромскиот идентитет.