Penđarutni Romani čhib ani lumija

Svako berś pe 5-to Novèmbro, e Roma andar i Evrὸpa pakăvaren o dives palal i Maśkarutni Romani Ćhib. Vakerdi trujal sasto sundal, i Romani ćhib si i ćhib e Romenqi, jekh ćhib inkerdi thaj nakhavdi katar jekh generàcia kaj aver śel berśendar trujal vakerdi ćhib. And-o angluno Romano Kongrèso and-e 1971, i Romani Ćhib sas prinžardi sar e Romenqi ćhib and-e Evrὸpa. Kodo kerdăs so i ćhib si thovdi and-e verver maśkarthemutne krisa, sar si e Evropaki Kàrta palal e Regionalno thaj Minoriteturenqi Ćhib katar o Konsìlo e Evropaqo. Nais e sa-vramaqe buki katar e Romane intelektuàlura, i Romani ćhib si avdives thovdi and-e śkolaqo kurìkulum and-e maj but Evropaqe thema. Ćaćimaste, i Romani ćhib si jekh avdipen and-i godi so si jekh khetano kulturàlo barvaripen maśkar verver Romane khetanimata and-e Evrὸpa.